Series HTML cho người mới bắt đầu

Series này sẽ bao gồm các bài học theo lộ trình cơ bản của HTML dành cho những người mới bắt đầu học về lập trình web. HTML chỉ đơn thuần là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản nên sẽ rất dễ học cho người mới tiếp cận, vì nó không phải là ngôn ngữ lập trình. Các bạn chỉ cần cố gắng là có thể chinh phục nó ngay thôi.

Xin cảm ơn độc giả.