Clean code - Code cũng là một nghệ thuật

Series này sẽ chứa các bài viết dịch từ sách Clean code của tác giả Robert C. Martin.

Thế nào là mã sạch? Bạn đã bao giờ nghe khái niệm này ở đâu chưa? Vâng, có thể nói mã sạch là nghệ thuật của việc code. Nó biến đống code "bốc mùi" mà ta vẫn hay làm việc mỗi ngày trở nên rõ ràng, "sạch" và dễ đọc hơn.

Mã sạch giúp ta dễ dàng trong việc phát triển phần mềm về bảo trì nó. Nó giúp ta tiết kiệm rất nhiều thời gian trong việc phải đọc lại và hiểu những gì chúng ta đã từng viết mà giờ đây chỉ có Chúa mới hiểu được.

Mã sạch không phải là một công việc, nó là một kỹ năng được mài dũa trong thời gian dài. Nó là nghệ thuật.