Laravel framework

Laravel là một trong những framework vô cùng mạnh mẽ về hiệu năng cũng như cộng đồng sử dụng được viết từ ngôn ngữ PHP. Framework này yêu cầu bạn đã có một kiến thức vững chắc về PHP OOP để có thể tiếp cận nó.

Chuyên mục này tổng hợp những bài viết về Laravel framework, giúp bạn có thể tự học Laravel một cách dễ dàng. Ngoài ra chuyên mục còn cung cấp một số series giúp bạn có thể học theo lộ trình. 

Xin cảm ơn độc giả.